Produkt dnia
Newsletter
Zapisz się na nasz newsletter a dostaniesz kupon, który możesz wykorzystać w dowolnym momencie
Polityka prywatności

 

Zasady przetwarzania danych osobowych Redberry INT Sp. z o.o.

 

 1. Warunki ogólne
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem www.mightymug.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Redberry Int. Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (00-058), ul. Mazowiecka 7/U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399477, NIP: 7010318428, Regon: 145848321.
 4. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie
  z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 6. Administrator danych oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 7. Wszelką korespondencję Użytkownik może kierować drogą elektroniczną na adres:
  biuro@mightymug.pl
 8. Cel zbierania danych
 9. Administrator danych przetwarza podane dobrowolnie dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym do korzystania przez nich z Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem w przypadku złożenia zapytania dotyczącego usług oferowanych przez Serwis, realizacji przez Administratora danych reklamacji zgłoszonej w związku z działalnością Serwisu, oraz – w zależności od udzielenia zgody – w celach przesyłania Newslettera zawierającego informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

III. Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
  z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownik ma prawo żądać na piśmie bezwzględnego usunięcia, przeniesienia lub udostępnienia danych osobowych podmiotom trzeciem
  4. Na żądanie administrator udostępnia rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

 4. Dostęp do danych osób trzecich
 5. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 6. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym odbiorcom danych. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim
  w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
 8. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  2. Administrator zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do jak najlepszego zabezpiecznia danych osobowych klientów.
  - zabezpieczenie połączenia poprzez szyfrowanie
  - Ograniczenie dostepu do danych osobowych osobom niepowołanym
  - nie przekazywania danych do celów innych niż realizacja zamówienia
  - zainstalowanie na jednostkach przetwarzania oprogramowania chroniacego przed zewnętrzną interwencją w oprogramowanie oraz wycieku danych
  - Powołanie inspektora danych osobowych, ktróry zajmuje się obiegiem danych osobowych wewnątrz firmy
  - współpraca tylko z zaufanymi partnerami dostarczających środowisko programistyczne z zabezpieczonymi bazami danych.

3 Administrator powołuje inspektora danych osobowych, który zarządza wykorzystaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie.

 

 1. Pliki Cookies
 2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 3. Informacje zbierane za pomocą plików Cookies pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia, jednak Administrator informuje, że ograniczenie lub zablokowanie plików Cookies może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji Serwisu.
 5. Wyłącznie zbierania danych w postaci plików cookies:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

25.05.2018

 1. Załączniki:
  - Rejestr czynności przetwarzania

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl